Se vårt utvalg av produkter for hus og hytter - Green Rock

Produkter

IISI S6 - Renseanlegg for eneboliger og hytter

Green Rock renseanlegg iisi S6 er et anlegg som egner seg spesielt godt til hytter.  Renseprinsippet er dråpefilter.  Denne renseformen kan stå uten tilførsel av væske i lengre tid for så å fungere for fullt når det blir tilført avløpsvann igjen. Til eneboliger bruker man iisi S6 PRO.  Dette anlegget har en ekstra 2 eller 4 m3 slamutskiller som fronttank på innløpet til renseanlegget.  I tillegg har det en returpumpe for slam.

Anlegget er SINTEF godkjent.

Dette er enkle og rimelige anlegg som det er enkelt å vedlikeholde og som er driftssikre.

I anleggene er det kun en liten pumpe som sirkulerer avløpsvannet. Ingen luftblåsere eller annet komplisert utstyr som kan stoppe eller gå i stykker.

Ingen kompliserte PLS styringer etc. Pumpen styres av et enkelt tidsrele og går ca 20 minutter og står i ro ca 20 minutter. Lavt energiforbruk!

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.? Ta kontakt med Green Rock Engineering og vi hjelper deg.

Les mer

BioStone+ChemStone (BSCS)

Green Rock BSCS renseanlegg er renseanlegg for større prosjekter.  Anleggene har kapasitet for fra 55 - 200 pe og kan kombineres for større prosjekter.

Anlegget består av 2 tanker + slamutskiller.  Avløpsvannet går først til slamutskilleren.  Det av-slammede avløpet går så inn den biologiske rensetanken.  Her fjerner vi det meste av organiske stoffer.  Renseaffekten her er ca 90% fjerning av BOD.  Derfra blir avløpsvannet pumpet inn i den kjemiske rensetanken.  Kjemikalier tilsettes og fosforen skilles ut og felles som slam i bunn av tanken.  Slammet pumpes tilbake til slamutskilleren og fjernes når anlegget slamtømmes.  Renseffekten her er ca 90% fjerning av fosfor.

Dette er et enkelt og rimelige anlegg som det er minimalt vedlikeholde på og som er driftssikre.  Standard lensepumper drifter anlegget.  Totalt er der 3 løfte pumper og 1 dosering pumpe.

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.? Ta kontakt med Green Rock AS og vi hjelper deg.

Les mer

IISI Rock - Oppgradering av annlegg

iisi Rock er et renseanlegg uten noen  tank.  Hele anlegget er bygget inn i en plastkonstruksjon som er formet og farget som en naturstein.  Anlegget monteres på toppen av eksisterende slamutskiller.  Pumpen senkes ned i siste kammer, ca 20 cm under vannivået i tanken.  Pumpen pumper vannet opp i den biologiske reaktoren inne i steinen og det rensede vannet renner ned igjen og ut i eksisterende utløp.  Kjemikalie doseringen monteres inne og kjemikalier doseres i avløpsrørene.  Fosfor felles og samles opp som slam i slamutskilleren.  

iisi Rock renseanlegg er enkle og rimelige anlegg som det er enkelt å vedlikeholde og som er driftssikre.  Anlegget er svært enkelt å montere og krever ingen graving.

I anleggene er det kun en liten pumpe som sirkulerer avløpsvannet. 

Ingen kompliserte PLS styringer etc. Pumpen starter og stopper på et enkelt tidsrele. Lavt energiforbruk!

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.? Ta kontakt med Green Rock AS og vi hjelper deg.

Les mer

Kontakt oss

Adresse
Skanselien 29, 5031 Bergen
Telefon:
95 988 988
Epost:
post@greenrock.no

Om

Green Rock ble etablert i 2001. Først som et ANS og senere til AS. Green Rock i Norge har hele tiden vært eneforhandler og importør av Green Rock renseanlegg fra Finland. Green Rock leverer ingeniørtjenester innenfor VA, i tillegg til rørleggertjenester med hovedvekt på renseanlegg, VA prosjekter og pumpeanlegg.

Tidligere prosjekter