Utskrift

Green Rock er Sentralgodkjent for ansvarsrett og kan derfor påta seg prosjektering og hele søkeprosessen i forbindelse med utslipp og rensing.

Vi er i tillegg godkjent som utførende for alle utvendige arbeider i forbindelse med vann, avløp og rensing.

Vi ordner:

Ta kontakt pr. tlf. eller email og vi vil evt. komme på befaring og gi tilbud på komplett leveranse inkl. montering.

Dersom du f.eks. har hytte i hyttefelt som er regulert og hvor det ikke er tillat å legge inn vann på hytten, har vi erfaring med reguleringsendring av hyttefelt. Vi har omregulert store felt og utarbeidet vann og avløpsplaner for hyttefeltene.